Follow
e f t y i

Blog

AFSCME’s Saunders đã tái đắc cử chủ tịch, Elissa McBride là Thư Ký – Thủ Quỹ

Các lãnh đạo AFSCME cao cấp nhất được bầu vào nhiệm kỳ mới bằng cách hoan nghênh.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Biden to AFSCME: ‘Chúng ta sẽ chuyển cán cân quyền lực trở lại cho người lao động’

Joe Biden thề sẽ xây dựng lại đất nước của chúng ta, với quyền của người lao động làm trung tâm và chính diện.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Công đoàn của chúng ta chưa bao giờ mạnh hơn. AFSCME Strong đang tạo ra sự khác biệt

Các lực lượng cánh hữu cho rằng chúng ta đã kết thúc, nhưng liên minh của chúng ta vẫn còn đây và chúng ta vẫn giữ AFSCME Strong.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

AFSCME xứng đáng có một Tổng Thống sẽ đứng về phía họ

Các thành viên AFSCME giải thích lý do Joe Biden nên là tổng thống tiếp theo.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Người chiến thắng Không Bao Giờ Bỏ Cuộc là từng là cha của hơn 60 trẻ em và thanh niên

Guy Bryant, người chiến thắng Giải Thưởng Phục Vụ Không Bao Giờ Bỏ Cuộc của AFSCME, đã là cha nuôi của hơn 60 thanh thiếu niên trong 13 năm qua.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Trong bài phát biểu quan trọng, Thư ký-Thủ quỹ McBride đề cao các VMO

Ba vị VMO đã nói về kinh nghiệm của họ với Thư ký-Thủ quỹ Elissa McBride, là một phần trong bài phát biểu quan trọng của McBride tại Hội Nghị AFSCME Quốc Tế lần thứ 44.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Người Hưu Trí AFSCME: Bùng nổ và phong độ 40 năm sau

Người Hưu Trí AFSCME vẫn bùng nổ và phong độ 40 năm sau khi được thành lập.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Vì sao PEOPLE là quan trọng cho tương lai của AFSCME

Những người làm dịch vụ công cần sự ủng hộ của các quan chức được bầu cử, là người biết coi trọng và hỗ trợ công việc của họ.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

AFSCME ca ngợi lựa chọn Harris là 'người chiến đấu cho công lý' trong video của đại hội đến với các đại biểu

Trong một video đại hội, Chủ tịch AFSCME Lee Saunders đã ca ngợi Thượng Nghị Sĩ California Kamala Harris là “một người chiến đấu quyết liệt cho công lý”.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

AFSCME tìm kiếm tình nguyện viên làm nhân viên tại các điểm bỏ phiếu ​​trong năm nay

Các thành viên AFSCME được khuyến khích làm tình nguyện tại các điểm bỏ phiếu ​trong năm nay.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Bảo vệ lối vào then chốt của cử tri để đảm bảo một cuộc bầu cử công bằng trong năm nay

Stacey Abrams nói: Vị Tổng Thống tiếp theo sẽ đặt ra đường hướng cho tương lai lao động.

Bởi Nhân Viên AFSCME |

Nhân viên vệ sinh Georgia: “Chúng ta phải đảm bảo mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu”

Việc bỏ phiếu và tiếp cận lá phiếu đang bị tấn công, thành viên Georgia cảnh báo.

Bởi Nhân Viên AFSCME |
1 2

Get Convention Email Updates